โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ค. (40280)

การจักสาน

ชื่อโครงงาน : การจักรสาน
ชื่อ : นายทศพล ซุยสัมโรง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 เลขที่ 2
โรงเรียนฝางวิทยายน
ครูผู้สอน : อาจารย์ คเชนทร์ กองพิลา
คำถามเกี่ยวกับโครงงาน : เพื่อศึกษาการจักรสานมีความจำเป้นอย่างไรและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร
วัตถุประสงค์ในการทำโครงงาน : เพื่อศึกษาการจักรสานว่ามีความเป็นมาอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไร

โฆษณา

การจักสาน

This slideshow requires JavaScript.

ผญาอีสาน

http://www.youtube.com/v/g1oy_rLFj9Q?fs=1&hl=en_US

ผญาอีสาน

ดาวเสาร์

ดาวเสาร์มีรูปร่างป่องออกตามแนวเส้นศูนย์สูตร ที่เรียกว่าทรงกลมแป้น (oblate spheroid) เส้นผ่านศูนย์กลางตามแนวขั้วสั้นกว่าตามแนวเส้น อ่านต่อ

ประวัติขอนแก่น

ในปี พ.ศ. 2332 ท้าวเพียเมืองแพน ได้พาบุตรพร้อมด้วยผู้คนประมาณ 330 ครอบครัว อพยพจากบ้านชีหล่น แขวงเมืองสุวรรณภูมิ (ปัจจุบันอยู่ใน อ่านต่อ

พระราชวงศ์อังกฤษ

พระราชวงศ์อังกฤษ (อังกฤษ: British Royal Family) คือ กลุ่มพระประยูรญาติสนิทของพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักร ทั้งยังหมายรวมถึงกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์ในฐานะพระประมุขแห่งในดินแดนเครือจักรภพ บางครั้งจึงแตกต่างจากคำเรียกทางการในประเทศสำหรับพระราชวงศ์ สมาชิกในพระราชวงศ์อยู่ใน หรืออภิเษกสมรสเข้ามาในราชวงศ์วินด์เซอร์ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 5 ทรงเปลี่ยนชื่อมาจากราชวงศ์แซ็กซ์-โคบูร์กและก็อตธา เมื่อปี พ.ศ. 2460

ถึงแม้ว่าจะไม่มีคำจำกัดความที่เป็นทางการหรือทางกฎหมายเคร่งครัดว่าผู้ใดเป็นพระราชวงศ์หรือไม่ และรายนามแตกต่างกันมีบุคคลไม่เหมือนกัน แต่ผู้ที่ถือครองพระอิสริยยศเป็น His หรือ Her Majesty, His หรือ Her Royal Highness หรือ Their Royal Highnesses นั้นโดยทั่วไปแล้วถือเป็นสมาชิกในพระราชวงศ์ ซึ่งใช้เรียกพระมหากษัตริย์ คู่สมรสของพระมหากษัตริย์ คู่สมรสของกษัตริย์ที่สวรรคตไปแล้ว พระราชโอรสและพระราชธิดา พระราชนัดดาในสายพระราชโอรส คู่สมรสและคู่สมรสที่เป็นม่ายของพระราชโอรสในพระประมุขและพระราชนัดดาในสายพระราชโอรส

เมื่อปี พ.ศ. 2460 สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 5 ทรงมีพระบรมราชโอกาสประกาศว่าพระองค์และเชื้อสายในพระราชโอรสทุกพระองค์จะอยู่ในราชวงศ์วินด์เซอร์ ผู้สืบทอดราชบัลลังก์ของพระองค์ต่อไปยังคงทรงปกครองประเทศอีกสิบหกประเทศ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครือจักรภพ สมาชิกและเครือญาติในราชวงศ์วินด์เซอร์ได้เป็นตัวแทนองค์พระประมุขในประเทศของเครือจักรภพ โดยบางครั้งอยู่ในวาระที่ยืดออกไปของการเป็นอุปราช หรือ ข้าหลวงใหญ่ และบางครั้งเข้าร่วมพิธีการหรืองานเลี้ยงเฉพาะกิจต่างๆ

รายพระนามสมาชิกในพระราชวงศ์อังกฤษ

 

สมาชิกในพระราชวงศ์อังกฤษทรงร่วมงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำในงานฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมรสครบรอบปีที่หกสิบของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และดยุคแห่งเอดินเบอระ

[แก้] เครือญาติและคู่สมรสของสมาชิกในพระราชวงศ์อังกฤษ